Privacyverklaring


Deze website wordt aangeboden door Nailscouture. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van Nailscouture.

Hoe gaat Nailscouture om met uw persoonlijke gegevens?

Net zoals op alle websites wordt uw bezoek aan deze site geregistreerd. De webserver logt namelijk uw IP nummer en registreert welke pagina's van deze website door u worden bezocht. Met deze informatie worden webstatistieken automatisch samengesteld. Op basis van deze informatie wordt onze site door de zoekmachines beter gevonden op relevante inhoud en kunnen wij zien welke informatie door onze bezoekers het meest gelezen wordt.

Uw naam of emailadres wordt pas bekend bij ons wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, een vraag stelt of een bestelling doet in één van onze webshops. Deze gegevens worden door Nailscouture verzameld zodat we u goed te woord kunnen staan en uw vraag of opdracht adequaat kunnen afhandelen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld een adres op een brief of pakketje zetten. Uw gegevens zullen echter nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld worden ten behoeve van ongevraagde marketingactiviteiten!

Uw privacy vinden wij zeer belangrijk, daarom worden uw persoonlijke gegevens door ons niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor een adequate afhandeling van uw vraag of opdracht. U hebt te allen tijde het recht om op te vragen hoe u in onze administratie bent geregistreerd. Wij kunnen u op aanvraag een standaard uitdraai of een printscreen ter beschikking stellen. Om te voorkomen dat uw gegevens onterecht worden opgevraagd worden ze enkel verzonden naar het bij ons geregistreerde e-mailadres of fysieke adres.
Richtlijnen Europese Privacy Wetgeving 25 mei 2018:

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke die de gegevens verwerkt (*1)
Nathalie Laeremans, eigenaar NailsCouture / -Fabienne Gulikers, Eerste verkoopster

De doelen waarvoor de gegevens worden verzameld: Dossiervorming, ten behoeve van adequate afhandeling van aanmelding of bestelling, het faciliteren van webhosting (van uw aanmeldgegevens in onze webshops) en het verzenden van de facturen en orders. Uw gegevens worden met derden gedeeld, bijv. als wij op uw toestemming een order vanuit een ander filiaal laten bezorgen, zullen wij uw gegevens delen.
Bij een webshop order of nalevering volgens afspraak zullen wij uw verzendgegevens delen met PostNL koeriersbedrijf. Onze administratie wordt door onze accountant verzorgd. Uw gegevens zijn bekend op het kantoor van onze accountant. Per kwartaal dienen wij de omzetbelasting in en wordt uw BTW nummer aan de belastingdienst doorgegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard voor de duur dat wij onze producten of diensten aan u leveren. Nadien bewaren wij de financiële administratie conform de wettelijke bewaartermijnen. U hebt het recht om uw dossier in te zien en/of een overzicht te vragen van de door ons van u geregistreerde gegevens.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens behandelen en bewaren, kunt u zich schriftelijk wenden tot: NailsCouture, t.a.v. Nathalie Laeremans, Meerssenerweg 277a, 6224ah Maastricht U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Binnen de groothandel worden uw facturen geprint, deze is dusdanig geplaatst dat alleen het personeel (*1) deze kan zien en lezen. Als u een online order bij ons plaatst zullen wij uw order inpakken en labelen met uw verzendgegevens, deze worden niet openbaar gestalt. En zullen door het personeel (*1) worden weggebracht naar het PostNL depot.