Disclaimer

Deze website wordt aangeboden door Nailscouture. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van Nailscouture.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: Nailscouture
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie: indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor.